Menu

Forventninger bestyrelse/ledere

  • Sørg for at aftalte materialer og faciliteter er til rådighed for træneren og holdet.
  • Sørg for god kommunikation og information til og mellem spillere, forældre og trænere.
  • Klubben og lederne er også konfliktløsende.
  • Vær med til at skabe et godt sammenhold og gode oplevelser på tværs af årgange og køn.
  • Vær bevidst om, at du kan have både positiv og negativ indflydelse på spillere, forældre og trænere – nedton det negative.
  • Er du utilfreds med noget, så gå direkte til spilleren, træneren, lederen, forælderen med det med en positiv tilgang.
  • Tag ansvar for dine handlinger.
  • Bak op om klubbens arbejde – din indsats bliver værdsat.
  • Vær synlige i klubben og omkring de enkelte hold.
  • Tag godt imod nye trænere, spillere og forældre, og sørg for nem tilgang til information – bl.a. via hjemmesiden www.gadstrupfodbold.dk