Menu

Bestyrelsen og øvrige klubhverv

image

Formandens rolle:

 • Valgt på generalforsamling
 • Overordnet ansvar
 • Tegningsberettiget jf. vedtægter
 • Sidder i hovedbestyrelsen i GIF
 • Sidder som udgangspunkt i halbestyrelsen
 • Kontaktperson til hovedforbund DBU & DGI
 • Deltager i DBU's årlige delegeret forsamling
 • Ansvarlig for indkaldelse til generalforsamling

Næstformandens rolle:

 • Udpeget af bestyrelsen
 • I tilfælde af formandens udtræden ansvarlig for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
 • Tegningsberettiget jf. vedtægter

Økonomiansvarlig:

 • Udpeget af bestyrelsen
 • Tegningsberettiget jf. vedtægter
 • Ansvarlig for fremlæggelse af revideret regnskab på generalforsamling
 • Løbende opfølgning ift. Bogholder og Medlemsansvarlig
 • Fremlæggelse af kvartalsregnskab for bestyrelsen