Menu

Referat fra generalforsamling 25.2.2019

image
03. marts 2019 kl. 19:57

Årets generalforsamling blev afholdt mandag 25.2 i mødelokalet i Ramsø Hallen.

Inden der blev taget hul på den officielle del blev der serveret smørrebrød til de fremmødte.

  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

Henrik Hedegaard blev valgt og kunne konstatere, at der var indkaldt rettidigt via opslag bl.a. på hjemmeside 25.1.

2. Valg af stemmetællere

Claus Jepsen blev valgt

3. Forelæggelse af formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt.

4. Fremlæggelse af afdelingens REGNSKAB til godkendelse

Regnskab fremlagt særskilt og gennemgået af formanden. Regnskabet viser et overskud på 101.000. Heri ligger indtægter fra bl.a. cafeteriet og halfest. Regnskabet kunne godkendes enstemmigt.

5. Fremlæggelse af afdelingens BUDGET til godkendelse.

Budget fremlagt særskilt og gennemgået af formanden. Det fremlagte budget som balancerer i indtægter og udgifter. 

Budgettet kunne godkendes enstemmigt.

6. Indkomne forslag til vedtægtsændringer

 

Ændring til regler vedr. valg til bestyrelsen. Suppleanter og revisor vælges fremover for 2 år. Valg af reviorsuppleant udgår.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen: Ulige år: Formand, 2 Bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og revisor.


På valg:

   1. Formand - Søren Tofte  – Genvalgt.
   2. Jesper Faber-Faldborg - Genvalgt.
   3. Søren Jensen - Genvalgt.
   4. Suppleanter
    1. Emil Kjeldsen stiller op - Blev valgt
    2. Tina Hansen modtager ikke genvalg – Mads Sonne Nielsen valgt.
   5. Revisor - Hans Kurt Johansen - Modtager ikke genvalg – Ikke valgt nogen afløser.

8. Diverse

Årets billede. Se særskilt nyhed.