Menu

Formandends beretning 2019

image
27. februar 2019 kl. 22:51

Vi er allerede godt i gang med 2019, og det er derfor igen tid til at gøre status for det forgangne år.

2018 blev en blandet fornøjelse. Vi startede desværre ganske skidt.

Et stort opslået Dialogmøde, hvor hensigten var at få medlemmer (og deres forældre) på banen for at udstikke kursen for de kommende år, blev alt andet end tilløbsstykke. Kun 6 personer (hvoraf 3 var trænere og derfor ikke den primære målgruppe) synes det var et relevant emne og dukkede op. De få som dukkede op gav dog en masse input, så vi fra bestyrelsen har forsøgt at følge op så godt som muligt.

Kort derefter toppede vi det med en generalforsamling med kun 1 deltager ud over bestyrelsen. Ikke at generalforsamlinger generelt trækker de store skarer til, hverken hos os eller andre foreninger, men alligevel.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at når man som bestyrelse bliver mødt af så lidt engagement, så kan man godt tvivle på om der er et ønske om en lokal fodboldklub.

Heldigvis var der nogle store ting at se frem til. Først indvielsen af Hal 2. Ikke at det direkte påvirker fodboldafdelingen, men vi fik dog i den lejlighed flyttet omklædning og boldrum til hallens modsatte side, hvor placering nu for os er langt mere optimal end på hallen modsatte side.

Vores længe ventede multibane blev også indviet efter sommerferien. Det tog en kende længere end forventet, men den var ventetiden værd. Nu har vi en bane, som der næste altid er børn på. Så det er præcis som håbet.

Nu venter endnu en større udvidelse af Ramsø Hallen med forventet indvielse 2020. Påbegyndelsen af byggeriet betyder også, at vores årelange forpagtning og drift af cafeteriet ophører her i foråret 2019. Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at sige stort TAK til de frivillige, som med stort hjerte og engagement har løst denne opgave i mere end et årti.  

Herefter vil det være naturligt at vi kikker fremad og ser på, hvilke projekter der kunne relevante at arbejde på at få til Gadstrup. Her står en kunstbane selvfølgelig højt på listen. Men det kræver selvfølgelig også noget før et sådant projekt kan komme på budget i kommunen. Ikke mindst nogle engagerede frivillige som vil arbejde i en årrække for at realisere en sådan projekt og drøm.

Men vi har også andre og mindre drømme, som allerede at i proces. I år er planen at vi får

 • Indført automatisk kontingentopkrævning, som kan spare os for unødvendig brug af tid på inddrivelse af kontingenter.
 • Bygget nye spillerbokse ved tribunen. (materialer er købt)
 • Opført hegn ved skolebanerne.
 • Styrket vores samarbejde med Viby på ungdomssiden. Der er nedsat et ungdomssamarbejdsudvalg som kikker på hele set-uppet.
 • Afholde de første e-sports-events

Der er mange andre ting som vi ville ønske, at vi kunne skrive på listen. Desværre rækker bestyrelsens hænder ikke til at løfte alle gode ideer. Vi så meget gerne, at der var tid til at

 • Gøre mere for tilbud til piger
 • Samarbejde med skole og institutioner
 • Opsøgende sponsorarbejde og tilskud
 • Uddanne fremtidens dommere
 • Fortælle mange flere af de gode historier fra dagligdagen
 • Være opsøgende ift. trænere/ungdomstrænere
 • Få fat i langt flere frivillig, som kan løse store som små opgaver

I starten af februar deltog bestyrelsen i DBU samling. Her var emnerne mange af ovenstående. Det bekræfter os desværre kun i, at vi ikke står alene med de udfordringer og ønsket om at kunne tilbyde mere. Desværre bliver det også noget at det første som må lade ”livet”, når tiden er knap. Men emnerne er jo alle nogen, som i sidste ende ville bidrage positivt til klubben og fastholdelsen/tiltrækkelsen af spillere. Så håbet må være at finde hænder som kan bidrage, så vi kan sikre en positiv udvikling, hvor vi taler om flere hold, flere medlemmer, flere aktiviteter og liv i stedet for afvikling og lukning af hold og aktiviteter.