Menu

Trænergodtgørelse

Her kan du se, hvordan vi kompenserer vores trænere i Gadstrup Fodbold i forhold til den tid de bruger.

Tid

Vi ved godt at vores trænerteams bruger rigtig mange timer på træning og kampe. Tid er desværre ikke noget, som vi kan sætte en pris på. Arbejdet som træner m.v. er som udgangspunkt ulønnet og frivilligt. Vi forsøger dog at kompensere lidt i form af følgende:

Trænergodtgørelse

I Gadstrup gives trænergodtgørelse til at dække kørsel, tlf., kontorartikler mv. Ikke kontingenter*.
Der udbetales 3500 kr. pr. hold pr. år. til deling mellem træner, assistenter og holdledere. Det er holdet selv som fordeler beløbet. Hold hvor der kun er en holdleder tildeles 1500 kr.

Tøj

For at varetage den opgave man har, skal man være klædt ordentligt på. Klubben tilbyder årstidsrelevante tøjpakker.
Læs mere her.

Kurser Vi

opfordrer alle trænere og assistenter til at tage relevante kurser som f.eks. DGI og DBU udbyder. Klubben betaler disse udgifter. Dyrere kurser som B1 hos DBU skal godkendes.
Læs mere om kurser her.

Trænerfest

En gang årligt afholder vi en fest for de frivillige trænere, assistent trænere, holdledere, bestyrelse, udvalg m.v. Der kan man medtage ledsager. Festen er næsten gratis at deltage i - drikkevarer kan købes til fornuftige priser.

DBU-App

Brug af DBU-appen er betalt af klubben.

* Vi medtager ikke kontingenter, da det skaber ulige vilkår. F.eks. har nogle trænere ikke børn på holdet. Historisk har det også vist sig svært at afgrænse, hvem der skulle være kontingentfrie i forhold de forældre som lige hjælper til. Dette bliver typisk før rettet længe efter. Sidst men ikke mindst, mister vi et betydeligt tilskud fra kommunen ved kontingentfrihed. Derfor betaler ALLE kontingent. Ingen undtagelse. Trænergodtgørelsessatsen er tidligere hævet betydeligt, for at udligne dette, da kontingentfrihed blev udfaset i 2011.