Menu

Indmeldelse

Ved indmeldelse i Gadstrup Fodbold forpligter jeg mig, som spiller/forælder, til at
- være bekendt med og leve op til de 
10 forældre råd
- betale kontingent rettidigt,
- hjælpe, hvis muligt, når klubben afholder arrangementer eller på anden måde beder om hjælp.

Desuden accepteres det, at klubben må offentliggøre billeder med spilleren, på klubbens hjemmeside, artikler i aviser e.lign. Accepten gælder kun billeder taget i forbindelse med træning, turnering, stævner eller andre fodbold-relaterede arrangementer. Dette gælder både billeder taget f.eks. holdmæssigt og individuelt.

Der fremsendes kontingentopkrævning efter indmeldelse. Vi opfordre til, at kontingent tilmeldes BS, da dette letter vores administration.

Læs mere om kontingent og opkrævning

Du skal vælge

Intro: Hvis det er førte gang du som UNGDOMSSPILLER starter til fodbold - f.eks. til Minibold. (ikke hvis du har spillet tidligere eller kommer fra anden klub)

Intro+halvår: Hvis du startede i sidste halvår som UNGDOMSSPILLER,  men ikke lige nåede at melde dig ind.

Ungdom: Hvis du er ungdomsspiller

Senior: Hvis du er seniorspiller

Basis: Hvis du spiller Søndagsbold eller futsal (eller bare vil være medlem af klubben)

Ældre.afd. Hvis du spiller Old Boys, Veteran, Super Veteran, Master

Old Girls: Hvis du spiller damefodbold

Efterskole: Hvis du skal/går på efterskole og forsat vil spille kampe i weekenden eller deltage i holdets eller klubbens sociale aktiviteter - f.eks. juleafslutningen eller udenlandsture.

 

 

 

test