Menu

Indmeldelse

Ved indmeldelse i Gadstrup Fodbold forpligter jeg mig, som spiller/forælder, til at
- være bekendt med og leve op til de 
10 forældre råd
- betale kontingent rettidigt,
- hjælpe, hvis muligt, når klubben afholder arrangementer eller på anden måde beder om hjælp.


Kontingent betales ved indmelding og tilmeldes automatisk til træk via betalingskort fremover. Kontingent opkræves 2. gange årligt. Første opkrævning justeres ift. indmeldelsestidspunktet, og vil derfor typisk ikke udgøre et helt halvårskontingent, hvis indmelding sker efter 1.4 og 1.8.  

Læs mere om kontingent og opkrævning

Du skal vælge

Ungdom: Hvis du er ungdomsspiller (indtil 18 år eller indtil man træner med seniortrup)

Senior: Hvis du er seniorspiller

Basis: Hvis du spiller Søndagsbold eller futsal (eller bare vil være medlem af klubben)

Ældre.afd. Hvis du spiller Old Boys, Veteran, Super Veteran, Master

Old Girls: Hvis du spiller damefodbold

Efterskole: Hvis du skal/går på efterskole og forsat vil spille kampe i weekenden eller deltage i holdets eller klubbens sociale aktiviteter - f.eks. juleafslutningen eller udenlandsture.